Pripravujeme detskú letný súťaž 2016.
Kompletizujeme stránku a pridávame práce detí. Všetky deti, ktoré sa do súťaže zapojili budeme kontaktovať.

IT LEARNING SLOVAKIA - info@itlearning.sk